de vijf lijnen

Rolando Toro, de grondlegger van biodanza, deed vele jaren geleden onderzoek naar waar mensen gelukkig van worden. Uit zijn onderzoek kwam naar voren dat de activiteiten waar we het meest blij van werden onder te brengen zijn in vijf gebieden, de vijf lijnen waarmee we dansen in biodanza: vitaliteit, seksualiteit, creativiteit, affectiviteit en transcendentie.

In biodanza dansen we met deze vijf lijnen zodat we ze in ons lijf kunnen ervaren om zo ons voelen, denken en doen op elkaar te afstemmen en we het leven volop kunnen leven. Als het leven door ons heen stroomt, dan kunnen we expressie geven aan wat er in ons leeft en komt ons volledige potentieel tot bloei.

Vitaliteit – ‘levensvreugde’
Balans tussen actie en rust

Vitaliteit is het leven met energie tegemoet treden en een goede balans vinden tussen actie en rust. Als je toegang hebt tot je vitaliteit, kun je uitreiken naar wat je nodig hebt en verlangt in het leven. Vitaliteit voedt blijdschap, levenslust en geeft je het vermogen om levendig (in je) lichaam zijn. Bijvoorbeeld gelukkig worden van sport, bewegen, wandelen.

Seksualiteit – ‘levensenergie’
Mogen genieten

Seksualiteit en sensualiteit horen bij ieder levensaspect, al wordt dat vaak niet erkend. Een glimlach, een gebaar, een hand die zachtjes vastgehouden wordt of streelt. In biodanza ontdekken we dit aspect van het leven op zachte wijze opnieuw. Je vermogen tot intimiteit en sensualiteit nemen toe. Seksualiteit begint bij opnieuw leren verlangen en bij het ontdekken en wakker maken van plezier in jezelf. Denk aan plezier, genot, geur, textuur, zon op je gezicht, smaak, sensaties, warmte, seks, erotiek.

Creativiteit – ‘levensbeweging’
Expressie

Creativiteit heeft te maken met hoe je leeft en leven creëert voor jezelf. Het ontwaken van het besef van het vermogen van existentiële vernieuwing : de continue beweging tussen chaos – orde – chaos. Het stimuleren van de creatieve expressie. Bijvoorbeeld door reizen, gelukkig worden van verandering, dichten, zingen, tekenen, dansen.

Affectiviteit – ‘levensverbinding’
Het vermogen tot empathie

Affectie is onze natuurlijke mogelijkheid tot liefhebben en genegenheid ervaren. Als we anderen ontmoeten, hebben we de vaardigheid nodig om genegenheid te geven en te ontvangen. Denk aan gelukkig worden van familie/vrienden om je heen, het hebben van betekenisvolle relaties.

Transcendentie – ‘levensgroot’
De verbinding met oneindige groter geheel

Het concept van transcendentie in biodanza gaat over het overstijgen van individualisme en zelfzuchtige impulsen. Het gaat over het aangaan van een interne verbinding met het leven op drie niveaus : met jezelf, met anderen en met het universum. Transcendentie is het moment waarin je jezelf overstijgt en je verbindt met het grotere geheel. Het is openen naar het totale menselijk potentieel. Bijvoorbeeld gelukkig worden van de natuur, zee, bos.

Wil je weten hoe Alejandro, een kleinzoon van Rolando Toro, de vijf lijnen heeft vertaald? Dat lees je hier….